image
image

SYSTÉM KONTROLY

METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť, má na zabezpečenie požadovanej kvality služieb vybudovaný účinný systém kontroly a motivácie pracovníkov. Zamestnanci sú vedení k tomu, aby pozorne sledovali špecifiká upratovaných priestorov a včas upozorňovali na možné problémy.

Do systému kontroly sú v prípade potreby zapojení poverení pracovníci na strane zákazníka, ktorí poznajú osobitosti upratovaných priestorov a pomáhajú tak chybám predchádzať alebo ich prípadný výskyt okamžite odstraňovať.
Naša spoločnosť má vybudovaný viacstupňový kontrolný systém, ktorý zahŕňa:

  • bezprostrednú a priamu kontrolu upratovania a čistenia určenými pracovníkmi a ich nadriadenými
  • kontrolu stavu a podmienok realizácie čistiacich prác, personálne zabezpečenie, školenie a prípravu pracovníkov, zásobovanie schválenými čistiacimi prostriedkami, vybavenie pracoviska potrebným náradím a strojovou technikou
  • priebežnú kontrolu správneho technologického postupu pracovníkov pri realizácii čistiacich prác, použitie správnych pracovných postupov v správnej časovej následnosti
  • kontrolu dodržiavania predpisov BOZP a PO všetkými pracovníkmi

Adresa spoločnosti
Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava, Slovenská republika


meton slovakia

Ochrana osobných údajov

© Copyright 2018 | METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť