• EUROCLEAN Slovakia, s.r.o.
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  • NOVAPHARM, s.r.o.
  • ŽSR – SHM
  • ŽSR ÚIVP
  • Colný úrad Bratislava
  • FINVEST
  • Alef NULA, s.r.o.
  • ATLAS. SK, a.s.
  • CGS Logistic s.r.o.
  • SLOVCLEAN s.r.o.