Systém kontroly en verzia

Koncepcia a stratégia kvality deklarovaná vedením spoločnosti METON LOVAKIA, akciová spoločnosť, stanovuje základnú líniu v oblasti kvality, ktorej cieľom je spokojnosť zákazníkov, zamestnancov a dlhodobá prosperita a dobré meno spoločnosti.

Uvedomujeme si, že len vysoká kvalita každej poskytnutej služby uspokojí potreby, priania a očakávania zákazníkov.

Starostlivo sa venujeme výberu našich zamestnancov, máme presne stanovené zásady ich hodnotenia a vzdelávania. Sledujeme moderné trendy v technológii čistenia. Technické vybavenie, náradie a čistiace prostriedky vyberáme tak, aby boli šetrné k životnému prostrediu a zároveň zabezpečovali maximálnu kvalitu práce a optimálne náklady.