METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť, vznikla v roku 2000 so zameraním na poskytovanie služieb v oblasti komunálnej hygieny. Hlavnou aktivitou spoločnosti je poskytovanie upratovacích a čistiacich prác pre administratívne budovy, výrobné podniky, inštitúcie a iné objekty.

Počas doterajšieho pôsobenia na trhu si vybudovala štatút spoločnosti s celoslovenskou pôsobnosťou, poskytuje kvalitné služby zamerané na uspokojenie potrieb a požiadaviek zákazníka, pre svojich zamestnancov zabezpečuje primerané pracovné prostredie a finančné ohodnotenie.

V súčasnosti METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť, zmluvne spolupracuje s viacerými podnikmi so zameraním na vykonávanie upratovacích a čistiacich prác:

  • kancelárskych priestorov,
  • skladových priestorov,
  • verejných WC,
  • železničných koľajových vozidiel,
  • v priestoroch s veľkým pohybom ľudí.