METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť, vznikla v roku 2000 so zameraním na poskytovanie služieb v oblasti komunálnej hygieny. Hlavnou aktivitou spoločnosti je poskytovanie upratovacích a čistiacich prác pre administratívne budovy, výrobné podniky, inštitúcie a iné objekty.
METON SLOVAKIA a.s. je držiteľom certifikátov:
ISO 9001:2000 - Systém manažérstva kvality
ISO 14001:2004 - Systému environ.manažérstva
OHSAS 18001:1999 - manažérsky systém BOZP
ISO 27001 - Manazersky sytem informacnej bezpecnosti
Sme tiež členom Slovenskej asociácie upratovania a čistenia.