Spoločnosť disponuje potrebným technickým vybavením na profesionálnu realizáciu všetkých typov upratovacích a čistiacich služieb, vlastníme:

  • umývacie podlahové automaty,
  • zametacie stroje,
  • vysávače,
  • tlakové čistiace zariadenia,
  • extrakčné čističe kobercov.

Čistiacu techniku dopĺňa kvalitné náradie, kladieme dôraz na používanie certifikovaných a ekologických čistiacich prostriedkov.

Manažment spoločnosti sleduje moderné trendy v technológii čistenia, monitoruje vývoj materiálov používaných pri povrchových úpravách interiérov a exteriérov upratovaných priestorov.

Technické vybavenie, náradie a čistiace prostriedky sú vyberané tak, aby boli šetrné k životnému prostrediu a zároveň zabezpečovali maximálnu kvalitu práce a optimálne náklady.