• Čistenie autobusov
  • Čistenie električiek
  • Čistenie trolejbusov

Mnohoročné skúsenosti a odborné znalosti z čistenia koľajových vozidiel tvoria základ pre rozšírenie našej ponuky o čistenie ďalších mobilných prostriedkov. Dokážeme v potrebnej kvalite zabezpečiť kvalifikované služby i pre podniky MHD.

« Späť