Patríme medzi popredné firmy, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s upratovaním a čistením exteriérov a interiérov koľajových vozidiel, ich dezinfekciou a dezinsekciou, čistením a dezinfekciou uzavretých systémov WC, odstraňovaním grafitov, strojovým a ručným čistením vonkajších povrchov vozňových skríň. Pre tieto špecifické a náročné práce máme vypracované technologické postupy čistenia, disponujeme širokou škálou technického vybavenia a vyškoleným personálom. Používame certifikované a ekologické čistiace prostriedky, čím prispievame k ochrane životného prostredia, zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov.

Zabezpečujeme a ponúkame:

  • Čistenie hnacích vozidiel (rušňov)
  • Čistenie osobných vozňov
  • Čistenie nákladných vozňov

« Späť