• Upratovanie a čistenie podnikov
  • Upratovanie a čistenie inštitúcií
  • Upratovanie a čistenie ubytovacích zariadení
  • Upratovanie a čistenie kancelárií
  • Upratovanie a čistenie nebytových priestorov
  • Upratovanie a čistenie zdravotníckych zariadení

Pre jednotlivé objekty a zariadenia sú spracované upratovacie plány a stanovené technologické postupy čistenia. Vedomosti a mnohoročné skúsenosti pracovníkov spoločnosti sú zárukou správneho výberu techniky, náradia a čistiacich prostriedkov a tým aj profesionálneho a kvalitného výsledku.

« Späť